รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ครั้งที่ 1/2556
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

(เปิดรับสมัคร 5 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556)


 
 

powered by