รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(เปิดรับสมัคร 2 - 20 กุมภาพันธ์ 2558)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งสถาปนิกปฎิบัติการ และ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฎิบัติงาน

(เปิดรับสมัคร 3 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2557)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
(เปิดรับสมัคร 3 ธันวาคม - 25 ธันวาคม 2557)
 
 

powered by